آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه

مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار می کند.

مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه  برگزار می کند. 

ویژه اعضای هیات علمی و همیاران علمی دانشگاه هرمزگان.

به همراه ارائه گواهی شرکت در دوره و دارای امتیاز فرهنگی 

0   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 246
captcha