آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری

دوره آموزشی آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان دوره آموزشی آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری برگزار می کند.

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان دوره آموزشی آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری در تاریخ 1402/04/03 برگزار می کند.

5   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1362
captcha