آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان دوره آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی برگزار می کند.

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان دوره آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی در تاریخ 1402/04/04 برگزار می کند.

2   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 1404
captcha